Cinebench R20 (wielordzeniowy)

Jest to nowa wersja benchmarku, który powstał na bazie Cinebench R15 (obie wersje działają w oparciu o Cinema 4 - najpopularniejsze oprogramowanie do modelowania 3D). Cinebench R20 jest używany do testów porównawczych wydajności procesorów wielordzeniowych i możliwości hiperwątkowości.