Blender 2.81 (BMW27)

Używamy testu porównawczego Blendera do śledzenia wydajności jednostki centralnej. Blender to oprogramowanie do profesjonalnego renderowania i tworzenia brył 3D, które można również animować. Wyniki testów pokazują, jak szybko jednostka działa przy realizacji zadań wieloprocesowych. Tutaj wszystko działa na zasadzie, że faster renderowanie scen 3D, tym lepiej.